Máy in 3D Ceramics công nghiệp

CERAMAKER là một máy in 3D với vật liệu là Ceramics – sứ được phát triển bởi 3DCeram, một công ty có hơn 30 năm kinh nghiệm về in 3D bằng gốm-sứ. CERAMAKER phù hợp để được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp sử dụng gốm sứ như là một nguyên liệu với sự linh hoạt của công nghệ in 3D.

Công nghệ Nanoparticle Jetting của XJET là một công nghệ in 3D tiên tiến, cũng là một phần trong danh mục năng lực cung cấp của Creatz3D. Công nghệ này có thể sản xuất các bộ phận bằng gốm có chất lượng cao nhất với chi tiết, bề mặt và độ chính xác chưa từng thấy.

Công Nghệ In 3D Gốm

Năng lực cung cấp sản phẩm về in 3D bằng gốm- sứ của chúng tôi bao gồm công nghệ Laser Stereolithography và công nghệ Nanoparticle Jetting mới được bổ sung để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Máy In 3D Gốm

Máy in 3D Ceramics từ 3DCeram và XJET sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể mà quý khách hàng đang tìm kiếm cho doanh nghiệp của mình.

Vật Liệu In 3D Gốm

Một loạt các vật liệu gốm với nhiều tính năng nổi bật sẽ cho phép quý khách hàng sản xuất các bộ phận gốm đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt.

Ứng Dụng In 3D Gốm

iệc áp dụng công nghệ in 3D ceramics sẽ cho phép bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh trong cùng  thị trường với chi phí và thời gian đã bỏ ra.

Dịch Vụ In 3D Gốm

Tự do sáng tạo cho bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D đến khi hoàn thiện sản phẩm với dịch vụ in 3D gốm sứ của chúng tôi.