Kiến Trúc

In 3D – Xây dựng mô hình chi tiết và bền vững

“Trăm nghe không bằng mắt thấy.” Máy in 3D Stratasys giúp các công ty kiến trúc nắm bắt nhiều cơ hội bằng cách xây dựng các mô hình phức tạp và vững chắc ngay trong nhà, đặc biệt từ các thông tin CAD. Công nghệ in 3D PolyJet có thể sản xuất những mô hình kiến trúc mịn nhiều chi tiết bằng cách sử dụng một loạt các loại vật liệu, kết hợp cùng photopolymer dành cho hội họa. Đối với nguyên mẫu sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, Công nghệ FDM còn chế tạo được các chi tiết bền vững trong nhựa nhiệt sản xuất.

Video in 3D trong Kiến trúc

Stratasys Objet 3D Printer Recreates Fenway Park

 This detailed model of Fenway Park was 3D printed on an Objet500 Connex.

3D Printing is a Game Changer for Architecture Design

 Piet Meijs of Rietveld Architects exhibits how Stratasys Objet 3d Printer helps radically enhance architectural model production, communicate with customers and secure more projects.

Các bài báo liên quan

Building next generation sprint spikes for Olympic using 3D printing

Case Studies

FDM TechnologyPolyJet Technology
BplusU
McCann Architecture
Mitekgruppen
Paul Davis & Partners
Rietveld Architects
LIÊN HỆ
In mẫu miễn phí