CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

GIẢM GIÁ MÁY MỚI
Mua mới hoặc đổi
máy cũ lấy máy mới

Ưu đãi giảm giá 15% máy in 3D Stratasys khi mua máy thứ hai hoặc đổi máy cũ lấy máy mới.

GIẢM GIÁ VẬT LIỆU ABS-CF10
Vật liệu sợi Carbon Fiber
cho dòng máy F123

Nhận ngay một cuộn vật liệu ABS-CF10 miễn phí khi mua đầu in ABS-CF10 cho dòng máy F123.

NÂNG CẤP BỘ CARBON FIBER
Miễn phí đầu in ABS-CF10 và cuộn vật liệu khi mua máy dòng F123

Miễn phí bộ nâng cấp Carbon Fiber bao gồm đầu in ABS-CF10 và cuộn vật liệu ABS-CF10 khi mua mới máy in 3D dòng F123.

GIẢM GIÁ VẬT LIỆU
Gói khuyến mãi
Nhựa VeroBlue

Image_Gallery_Vero_PJ_VeroBlue_FC840_Engin_eden350V_whiteBkgrnd

Ưu đãi dành riêng cho vật liệu nhựa VeroBlue và có sẵn trong 2 gói kết hợp khác nhau.

BÁN MÁY IN 3D
Máy in FDM Demo
uPrint SE Plus / Mojo

stratasysmojouprint_255

Được cài đặt và kiểm tra hoàn toàn bởi kĩ sư được cấp chứng nhận của Stratasys.

BÁN MÁY IN 3D
Máy in PolyJet Demo
Objet30 Pro

Objet30_Pro_255

Được cài đặt và kiểm tra hoàn toàn bởi kĩ sư được cấp chứng nhận của Stratasys.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để biết thêm các thông tin về chương trình khuyến mại và sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: vn.info@creatz3d.com hoặc số điện thoại: +8470 489 1330.