Ứng Dụng của Dlyte

Hệ thống đánh bóng khô bằng điện đầu tiên

DLyte đạt được chất lượng cao hoàn thiện cho các bộ phận gia công, thiêu kết và đúc có được kết quả gương hoàn thiện. Các hành động đánh bóng đạt đến mọi góc của mảnh, do đó, nó có thể xử lý các lỗ bên trong mà không thể được truy cập một cách máy móc.

Mỗi kim loại có một loạt các chất điện giải sáng tạo được phát triển cho chúng, giúp tối ưu hóa hiệu suất của chúng trong quá trình đánh bóng, để đảm bảo kết thúc giống như gương rực rỡ.

Sau đây là hình ảnh trước và sau của các ứng dụng phần kim loại.

GPA-INNOVA-LOGO-1024x512
DLyte Applications - Creatz3D