Sản phẩm của dlyte

Hệ thống đánh bóng điện khô đầu tiên

DLyte hiện đang cung cấp các máy được phân loại thành hàng loạt công nghiệp, nha khoa và chăm sóc sức khỏe. Mỗi loạt được thiết kế để mài và đánh bóng một loạt các kim loại, tùy thuộc vào yêu cầu mong muốn.

DLyte Product Series

Mỗi kim loại có một loạt các chất điện giải sáng tạo được phát triển cho chúng, giúp tối ưu hóa hiệu suất của chúng trong quá trình đánh bóng, để đảm bảo kết thúc giống như gương rực rỡ.

GPA-INNOVA-LOGO-1024x512

INDUSTRIAL SERIES (click below for a larger image)

DLyte Industrial Product

DENTAL SERIES (click below for a larger image)

HEALTHCARE SERIES (click below for a larger image)