Công Nghệ

Hệ thống đánh bóng khô bằng điện đầu tiên

Công nghệ được cấp bằng sáng chế và cách mạng mài và đánh bóng kim loại bằng cách vận chuyển ion sử dụng các vật thể rắn tự do và không sử dụng bất kỳ chất lỏng nào làm chất điện phân.

DryLyte-Technology-process.gif

Công nghệ DryLyte nổi bật so với việc đánh bóng truyền thống, vì khả năng bảo toàn các hình dạng ban đầu trong quá trình đánh bóng, đạt tới mọi góc của mảnh mà không thể được truy cập bằng máy móc. Quá trình này cho phép nó đánh bóng đồng nhất trên các bề mặt mà không tạo ra các mẫu mài và có thể xử lý kim loại của các hình dạng phức tạp mà không để lại các vết xước trên bề mặt. Công nghệ DryLyte mang lại thành phẩm hoàn hảo như gương, với một bước, và với chi phí dự đoán được.

DLyte Process - Creatz3D
GPA-INNOVA-LOGO-1024x512