Creatz3D showroom

Sau khi vận hành máy rộng rãi, đội ngũ kỹ sư dịch vụ khách hàng của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và bí quyết trong hướng dẫn kỹ thuật và có thể nắm bắt đầy đủ những gì khách hàng gặp phải khi vận hành máy in.

Các kỹ sư của chúng tôi sẽ liên lạc về các đặc tính cụ thể của loạt máy in và giải pháp in 3D của chúng tôi có thể phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Trưng bày in 3d

UPrint SEPlus 3D Printer

The Uprint SE Plus 3D Printer is your desktop professional FDM 3D Printer for expanding creative horizons and design potential.

Click here to view product

Fusion 370 3D Printer

An office-friendly 3D printer designed for industrial systems and engineering-grade quality products.

Click here to view product

Fortus 450Mc

Your reliable industrial innovations for components of high speed, accuracy and strength.

Click here to view product

Objet 30 pro

The Objet 30 Pro 3D Printer is your high-end 3D Printer for high-resolution rapid prototyping needs.

Click here to view product

Objet 500 Connex3 3D Printer

Your PolyJet 3D-printer to expand creative boundaries of multi-colour and multi-colour options.

Click here to view product

Dimension SST1200es 3D Printer

This 3D Printer is your FDM 3D-printer for superior toughness and functionality in its 3D Printed components.

Click here to view product

Liên hệ với chúng tôi hôm nay để biết thêm thông tin về máy in 3D và thử nghiệm trong phòng demo của chúng tôi

Đặt lịch hẹn