CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIÁO DỤC VỚI HỘI THẢO/NGHIÊN CỨU

Thông qua các cuộc hội thảo và hội thảo của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu về lợi ích của việc in 3D và cách nó có thể tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp của bạn. Đăng ký ngay để cập nhật những gì mà in 3D có thể làm.

Các công nghệ in 3D

Tìm hiểu về các đặc điểm và đặc tính cụ thể đằng sau các công nghệ in 3D khác nhau. Thông qua hội thảo, bạn có thể khám phá sự phù hợp của các tài liệu in 3D cho các phần mong muốn hoặc các ứng dụng sản phẩm của bạn.

Lợi ích của in 3D

Khám phá cách các công nghệ 3D như in 3D và phần mềm CAD 3D có thể mang lại lợi ích công việc kinh doanh khi được tích hợp. Giúp khám phá cách các doanh nghiệp có nhiều cơ hội đổi mới và tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt hơn với in 3D.

Những xu hướng của in 3D mới nhất

Đạt được những điểm nổi bật của xu hướng in 3D mới nổi từ các hội thảo của chúng tôi để có cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh sản xuất thay đổi và sự tích hợp ngày càng tăng của sản xuất phụ gia vào quy trình công việc kinh doanh.

Kinh nghiệm học thực tế

Creatz3D cũng cung cấp các cuộc hội thảo trực tiếp và các tour du lịch cho các cuộc hội thảo nhất định. Cận cảnh và trải nghiệm quy trình in 3D, đồng thời tìm hiểu về cách máy in 3D riêng lẻ hoạt động, cũng như các đặc điểm độc đáo của chúng.

NHẬN THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN SẮP TỚI VỚI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ chúng tôi hôm nay