Hỗ trợ sau bán hàng

Hỗ trợ sau bán hàng dưới dạng cài đặt, các chương trình đào tạo và dịch vụ off / on-site được xử lý bởi đội ngũ kỹ sư dịch vụ khách hàng của chúng tôi, những người được các nhà sản xuất máy in 3D chứng nhận và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Tư vấn trước lắp đặt

Tư vấn trang web sẽ được thực hiện bởi các kỹ sư đủ điều kiện của chúng tôi để đánh giá yêu cầu của bạn cho máy in 3D phù hợp.

Cài đặt

Cài đặt máy in 3D tại chỗ của các kỹ sư được chứng nhận của chúng tôi.

Chương trình đào tạo

Đào tạo sẽ được tiến hành cho khách hàng của chúng tôi để tối ưu hóa việc sử dụng và hiệu suất của máy in 3D của họ.

OFF / ON-SITE SERVICING

Các kỹ sư được chứng nhận sẽ cung cấp tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến để sửa chữa và bảo trì máy in 3D tại chỗ.